Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-68-0013 Số điện thoại 0989316520
Tên cơ sở sản xuất Lê Văn Trường Địa chỉ 119 Tân Lạc 1, Đinh Lạc, Di Linh, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Lê Văn Trường Đối tượng Quả (Mắc ca)
Tổng diện tích (ha) 1,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 25
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 06/11/2018 Ngày hết hạn 05/11/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert