Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-33-0003 Số điện thoại 0913 650380
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Toàn Thắng Địa chỉ , chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên
Chủ cơ sở sản xuất Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Toàn Thắng Đối tượng Quả (cam, ổi, chuối)
Tổng diện tích (ha) 17 Sản lượng dự kiến(Tấn) 120
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 26/10/2018 Ngày hết hạn 25/10/2021
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO