Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-44-0011 Số điện thoại 0914500104
Tên cơ sở sản xuất Cơ sở sản xuất rau an toàn VietGAP Trần Xuân Bường Địa chỉ 9, Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình
Chủ cơ sở sản xuất Trần Xuân Bường Đối tượng Quả (Dưa lưới, dưa chuột, mướp đắng, rau ăn lá các loại)
Tổng diện tích (ha) 832 Sản lượng dự kiến(Tấn) 16
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/11/2018 Ngày hết hạn 04/11/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert