Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-12-94-0001 Số điện thoại 0948033719
Tên cơ sở sản xuất HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM Địa chỉ Tiếp Nhựt, Viên An, Long Phú, Sóc Trăng
Chủ cơ sở sản xuất Trương Hải Phước Đối tượng Lúa (Lúa)
Tổng diện tích (ha) 40 Sản lượng dự kiến(Tấn) 600
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/11/2018 Ngày hết hạn 06/11/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL)