Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-12-83-0002 Số điện thoại 0915737479
Tên cơ sở sản xuất VỰA TRÁI CÂY HOÀNG QUÍ Địa chỉ Mỹ An A, Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, Bến Tre
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Vĩnh Quí Đối tượng Quả (Bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha) 2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 47
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/11/2018 Ngày hết hạn 06/11/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL)