Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-12-83-0001 Số điện thoại 0946827022
Tên cơ sở sản xuất HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BƯỞI DA XANH MỸ THẠNH AN Địa chỉ 156G, An Thạnh B, Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, Bến Tre
Chủ cơ sở sản xuất NGUYỄN CHÍ THIỆN Đối tượng Quả (Bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha) 19,2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 450
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/11/2018 Ngày hết hạn 06/11/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL)