Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0065 Số điện thoại 0908035076
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Lefarm Địa chỉ B1, Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Công ty TNHH Lefarm Đối tượng Quả (Chuối già)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 350
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/11/2018 Ngày hết hạn 31/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO