Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-68-0066 Số điện thoại 0917 200 157
Tên cơ sở sản xuất Trương Huy Vũ Địa chỉ , Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Trương Huy Vũ Đối tượng Rau (Cà chua, dưa leo baby, súp lơ, đậu cove, ớt ngọt)
Tổng diện tích (ha) 0,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 42,5
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 22/10/2018 Ngày hết hạn 21/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO