Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-68-0065 Số điện thoại 0977 097 579
Tên cơ sở sản xuất Đặng Đình Dũng Địa chỉ , Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Đặng Đình Dũng Đối tượng Rau (Súp lơ, cà chua, ớt ngọt, dưa leo baby, đậu cove)
Tổng diện tích (ha) 0,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 77,6
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 22/10/2018 Ngày hết hạn 21/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO