Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0052 Số điện thoại 0908679599
Tên cơ sở sản xuất THT Xoài Mỹ Khương Địa chỉ Mỹ Thạnh, Mỹ Xương, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất THT Xoài Mỹ Khương Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 27,35 Sản lượng dự kiến(Tấn) 300
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 30/10/2018 Ngày hết hạn 29/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO