Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-68-0064 Số điện thoại 0932508317
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Yoshimoto Mushroom Việt Nam Địa chỉ , Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Công ty TNHH Yoshimoto Mushroom Việt Nam Đối tượng Rau (Nấm mỡ)
Tổng diện tích (ha) 2,7 Sản lượng dự kiến(Tấn) 250
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/10/2018 Ngày hết hạn 28/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO