Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0051 Số điện thoại 0913716327
Tên cơ sở sản xuất HTX Sản Xuất và Tiêu Thụ Rau An Toàn xã Long Thuận Địa chỉ Long Hòa, Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất HTX Sản Xuất và Tiêu Thụ Rau An Toàn xã Long Thuận Đối tượng Rau (Khổ qua, dưa leo, hành, hẹ, cải ngọt, cải xanh, ớt, cà tím)
Tổng diện tích (ha) 3,7 Sản lượng dự kiến(Tấn) 152
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 26/10/2018 Ngày hết hạn 25/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO