Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0050 Số điện thoại 01285528789
Tên cơ sở sản xuất HTX dịch vụ Nông Nghiệp Tân Thuận Địa chỉ Tân Thuận, An Phú Thuận, Châu Thành, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất HTX dịch vụ Nông Nghiệp Tân Thuận Đối tượng Lúa (Lúa)
Tổng diện tích (ha) 21,2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 397,8
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 26/10/2018 Ngày hết hạn 25/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO