Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0049 Số điện thoại 01225005341
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất Lúa Tân Thuận Số 1 Địa chỉ Tân Thuận, An Phú Thuận, Châu Thành, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất Lúa Tân Thuận Số 1 Đối tượng Lúa (Lúa)
Tổng diện tích (ha) 23,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 410
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 26/10/2018 Ngày hết hạn 25/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO