Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0048 Số điện thoại 01676345839
Tên cơ sở sản xuất Nhóm SX lúa Tân Thuận Số 02 Địa chỉ Tân Thuận, An Phú Thuận, Châu Thành, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Nhóm SX lúa Tân Thuận Số 02 Đối tượng Lúa (Lúa)
Tổng diện tích (ha) 25,4 Sản lượng dự kiến(Tấn) 400
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 26/10/2018 Ngày hết hạn 25/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO