Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-12-66-0005 Số điện thoại 0963850987
Tên cơ sở sản xuất Giá đổ Tâm Đức Địa chỉ Số 15, Đường Giải Phóng, Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk
Chủ cơ sở sản xuất Đinh Công Hòa Đối tượng Rau (Giá đỗ)
Tổng diện tích (ha) 0,0025 Sản lượng dự kiến(Tấn) 36
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/11/2018 Ngày hết hạn 04/11/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL)