Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-33-0002 Số điện thoại 0975 862 568
Tên cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Phát Triển Nấm Sạch Việt Tú Địa chỉ , Phú Thịnh, Kim Động, Hưng Yên
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Tú Đối tượng Quả (bưởi, mít, nấm)
Tổng diện tích (ha) 3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 200,5
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 24/10/2018 Ngày hết hạn 23/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO