Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-17-0001 Số điện thoại 0942 404 987
Tên cơ sở sản xuất HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NHẬT MINH Địa chỉ , Bình Thanh, Cao Phong, Hòa Bình
Chủ cơ sở sản xuất Dương Văn Mừng Đối tượng Quả (cam)
Tổng diện tích (ha) 25 Sản lượng dự kiến(Tấn) 1125
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 23/10/2018 Ngày hết hạn 22/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO