Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-68-0063 Số điện thoại 0933 976 088
Tên cơ sở sản xuất Hộ Nguyễn Hữu Trung Tín Địa chỉ Ninh Hòa, Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Hữu Trung Tín Đối tượng Rau (Cà chua, súp lơ,ớt ngọt, dưa leo baby, đậu cove)
Tổng diện tích (ha) 0,4 Sản lượng dự kiến(Tấn) 56,5
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 17/10/2018 Ngày hết hạn 16/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO