Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-68-0061 Số điện thoại 0949 971538
Tên cơ sở sản xuất Hộ Trần Văn Thủ Địa chỉ Hiệp Thuận, Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Trần Văn Thủ Đối tượng Rau (Súp lơ, cà chua, ớt ngọt,dưa leo baby, đậu cove)
Tổng diện tích (ha) 0,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 113
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 17/10/2018 Ngày hết hạn 16/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO