Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-68-0060 Số điện thoại 0941 407 201
Tên cơ sở sản xuất Hộ Nguyễn Thanh Trường Địa chỉ Tân Phú, Tân Hội , Đức Trọng, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Thanh Trường Đối tượng Rau (Tần ô, ớt ngọt, cà chua,dưa leo baby)
Tổng diện tích (ha) 0,6 Sản lượng dự kiến(Tấn) 81,9
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 17/10/2018 Ngày hết hạn 16/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO