Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-68-0059 Số điện thoại 0988 153 051
Tên cơ sở sản xuất Hộ Bùi Bảo Thạch Địa chỉ K' rèn, Hiệp An , Đức Trọng, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Bùi Bảo Thạch Đối tượng Rau (Cà chưa, dưa leo baby)
Tổng diện tích (ha) 0,3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 69
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 17/10/2018 Ngày hết hạn 16/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO