Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-60-0031 Số điện thoại 0919858511
Tên cơ sở sản xuất CÔNG TY TNHH MTV TRANG TRẠI RAU QUẢ SẠCH GIẾNG XÓ Địa chỉ , Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Đỗ Văn Một Đối tượng Quả (Dưa lưới, cà chua)
Tổng diện tích (ha) 0,2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 3,5
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 11/10/2018 Ngày hết hạn 10/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert