Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-48-0013 Số điện thoại 0909187243
Tên cơ sở sản xuất HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÒA PHONG 1 Địa chỉ Cẩm Toại Đông, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng
Chủ cơ sở sản xuất NGUYỄN SĨ Đối tượng Lúa (Lúa)
Tổng diện tích (ha) 20 Sản lượng dự kiến(Tấn) 110
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 11/10/2018 Ngày hết hạn 10/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert