Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-12-74-0024 Số điện thoại 0947226868
Tên cơ sở sản xuất TRANG TRẠI ĐOÀN THỊ KIM LOAN Địa chỉ Gia Biện, Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương
Chủ cơ sở sản xuất Đoàn Thị Kim Loan Đối tượng Quả (Bưởi da xanh, Cam, Quýt)
Tổng diện tích (ha) 8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 120
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 16/10/2018 Ngày hết hạn 15/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL)