Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-70-0011 Số điện thoại 0944769979
Tên cơ sở sản xuất Trang Trại bưởi da xanh Huỳnh Hữu Thiết Địa chỉ , Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước
Chủ cơ sở sản xuất Huỳnh Hữu Thiết Đối tượng Quả (bưởi)
Tổng diện tích (ha) 6,7 Sản lượng dự kiến(Tấn) 170
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 09/10/2018 Ngày hết hạn 08/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO