Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-79- Số điện thoại 0979377555
Tên cơ sở sản xuất Chi Nhánh TCT Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV – Trung Tâm Giống Thủy Sản Và Cây Trồng Địa chỉ , Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Võ Thành Lộc Đối tượng Quả (chanh, nhãn)
Tổng diện tích (ha) 27,9 Sản lượng dự kiến(Tấn) 90
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/10/2018 Ngày hết hạn 04/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO