Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-79- Số điện thoại 01267757596
Tên cơ sở sản xuất Hộ Trần Minh Tuyền Địa chỉ , Tân Quý Tâ, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Trần Minh Tuyền Đối tượng Rau (sả cây)
Tổng diện tích (ha) 0,15 Sản lượng dự kiến(Tấn) 4
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/10/2018 Ngày hết hạn 28/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO