Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-79- Số điện thoại 01267757596
Tên cơ sở sản xuất Hộ Trần Minh Thanh Địa chỉ , Hưng Long, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Trần Minh Thanh Đối tượng Rau (ngò rí, khổ qua, dưa leo)
Tổng diện tích (ha) 1,4 Sản lượng dự kiến(Tấn) 228
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/10/2018 Ngày hết hạn 28/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO