Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-12-74-0022 Số điện thoại 0913612079
Tên cơ sở sản xuất TRANG TRẠI THÁI THANH BÌNH Địa chỉ Cây Dừng, Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Chủ cơ sở sản xuất Thái Thanh Bình Đối tượng Quả (Cam, Quýt, Bưởi)
Tổng diện tích (ha) 26,5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 1000
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 02/10/2018 Ngày hết hạn 01/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL)