Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-12-74-0023 Số điện thoại 0902310894
Tên cơ sở sản xuất CÔNG TY TNHH AN ĐIỀN Địa chỉ An Mỹ, An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Ngọc Châu Đối tượng Quả (chuối)
Tổng diện tích (ha) 35 Sản lượng dự kiến(Tấn) 1000
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 02/10/2018 Ngày hết hạn 01/10/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL)