Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-79- Số điện thoại 01267757596
Tên cơ sở sản xuất Hộ Phan Văn Phân Địa chỉ , Tân Nhựt, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Phan Văn Phân Đối tượng Rau (khổ qua)
Tổng diện tích (ha) 0,4 Sản lượng dự kiến(Tấn) 18
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/09/2018 Ngày hết hạn 28/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO