Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-72-0064 Số điện thoại 0913956116
Tên cơ sở sản xuất Nông trại dưa lưới An Bình (ABM. Farm) Địa chỉ Thanh Bình, An Bình, Châu Thành, Tây Ninh
Chủ cơ sở sản xuất Nông trại dưa lưới An Bình (ABM. Farm) Đối tượng Quả (Dưa lưới)
Tổng diện tích (ha) 1 Sản lượng dự kiến(Tấn) 160
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 27/09/2018 Ngày hết hạn 26/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO