Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0044 Số điện thoại 0977219516
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp Tác Nhãn Tân Thuận Đông Địa chỉ Tân Phát, Tân Thuận Đông, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ hợp Tác Nhãn Tân Thuận Đông Đối tượng Quả (Nhãn)
Tổng diện tích (ha) 6,22 Sản lượng dự kiến(Tấn) 100
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 26/09/2018 Ngày hết hạn 25/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO