Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-48-0012 Số điện thoại 0868805068/090575172
Tên cơ sở sản xuất Công ty Cổ phần Xây dựng Greentech Địa chỉ , Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng
Chủ cơ sở sản xuất Lê Văn Tuấn Đối tượng Rau (Xà lách)
Tổng diện tích (ha) 1 Sản lượng dự kiến(Tấn) 24
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 25/09/2018 Ngày hết hạn 24/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert