Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-42-0010 Số điện thoại 0982693098
Tên cơ sở sản xuất Nhóm hộ Nguyễn Văn Cường- Bùi Văn Đại sản xuất bưởi Phúc Trạch Địa chỉ Trường Sơn, Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh
Chủ cơ sở sản xuất Nhóm hộ Nguyễn Văn Cường- Bùi Văn Đại sản xuất bưởi Phúc Trạch Đối tượng Quả (Bưởi)
Tổng diện tích (ha) 3,7 Sản lượng dự kiến(Tấn) 66
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 20/09/2018 Ngày hết hạn 19/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO