Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-79- Số điện thoại 0967192983
Tên cơ sở sản xuất Hộ Hà Thúc Khiêm Địa chỉ 4, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Hộ Hà thúc Khiêm Đối tượng Rau (Rau muống, cải ngọt, cải xanh, rau dền)
Tổng diện tích (ha) 0,1 Sản lượng dự kiến(Tấn) 20
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 20/09/2018 Ngày hết hạn 19/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO