Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-20-0009 Số điện thoại 01682 951 802
Tên cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Sản Xuất Hồng Vành Khuyên VietGAP Khun Lỳ, Khun Chặm Địa chỉ , Tân Mỹ, Tràng Định, Lạng Sơn
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Sản Xuất Hồng Vành Khuyên VietGAP Khun Lỳ, Khun Chặm Đối tượng Quả (hồng)
Tổng diện tích (ha) 50 Sản lượng dự kiến(Tấn) 400
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 20/09/2018 Ngày hết hạn 19/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO