Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-30-0040 Số điện thoại 0906076009
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất ổi VietGAP xã Thất Hùng Địa chỉ Vũ Xá, Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp tác sản Xuất ổi viet GAP xã Thất Hùng Đối tượng Quả (Ổi)
Tổng diện tích (ha) 5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 277
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 13/09/2018 Ngày hết hạn 12/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO