Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-45-0002 Số điện thoại 01692030797
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã kinh doanh và dịch vụ nông sản Tây Vĩnh Thủy Địa chỉ thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Quang Hạnh Đối tượng Quả (thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha) 13,3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 110
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/09/2018 Ngày hết hạn 06/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert