Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-14-0007 Số điện thoại 0978864087
Tên cơ sở sản xuất HTX Xây dựng dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chấn Yên Địa chỉ Bản Pe, Song Pe, Bắc Yên, Sơn La
Chủ cơ sở sản xuất HTX Xây dựng dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chấn Yên Đối tượng Quả (Nhãn)
Tổng diện tích (ha) 2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 30
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/09/2018 Ngày hết hạn 04/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO