Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-70-0010 Số điện thoại 0918242678
Tên cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Phúc Địa chỉ 8, Lộc An, Lộc Ninh, Bình Phước
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Phúc Đối tượng Quả (Bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha) 5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 70
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 27/08/2018 Ngày hết hạn 26/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO