Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-70-0009 Số điện thoại 0965969383
Tên cơ sở sản xuất HTX Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Long Địa chỉ Thanh An, Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước
Chủ cơ sở sản xuất HTX Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Long Đối tượng Quả (Bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha) 12,5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 300
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 27/08/2018 Ngày hết hạn 26/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO