Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-70-0008 Số điện thoại 0984040789
Tên cơ sở sản xuất HTX Tâm Sầu Riêng Địa chỉ Khu phố Phước Bình, Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước
Chủ cơ sở sản xuất HTX Tâm Sầu Riêng Đối tượng Quả (Cam xoàn, cam sành, bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha) 23 Sản lượng dự kiến(Tấn) 850
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 27/08/2018 Ngày hết hạn 26/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO