Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-11-0004 Số điện thoại 01649055568
Tên cơ sở sản xuất HTX Na Sang Địa chỉ , Na Sang, Mường Chà , Điện Biên
Chủ cơ sở sản xuất HTX Na Sang Đối tượng Quả (Dứa)
Tổng diện tích (ha) 63 Sản lượng dự kiến(Tấn) 945
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 28/08/2018 Ngày hết hạn 27/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO