Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-11-0003 Số điện thoại 0912 369 201
Tên cơ sở sản xuất Hợp Tác xã Dứa Háng Lìa Mường Chà Địa chỉ , Sa Lông, Mường Chà , Điện Biên
Chủ cơ sở sản xuất Hợp Tác xã Dứa Háng Lìa Mường Chà Đối tượng Quả (Dứa)
Tổng diện tích (ha) 24 Sản lượng dự kiến(Tấn) 360
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 28/08/2018 Ngày hết hạn 27/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO