Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0043 Số điện thoại 09620760097
Tên cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Xoài Tịnh Thới Địa chỉ , Tịnh Thới, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Xoài Tịnh Thới Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 24,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 380
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/08/2018 Ngày hết hạn 28/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO