Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0042 Số điện thoại 01274532108
Tên cơ sở sản xuất HTX Sản Xuất và Tiêu Thụ Chanh Cao Lãnh Địa chỉ Bình Linh, Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất HTX Sản Xuất và Tiêu Thụ Chanh Cao Lãnh Đối tượng Quả (Chanh)
Tổng diện tích (ha) 31,86 Sản lượng dự kiến(Tấn) 960
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/08/2018 Ngày hết hạn 28/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO