Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0041 Số điện thoại 01658494684
Tên cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Cam An Toàn Tân Khánh Trung Địa chỉ , Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Cam An Toàn Tân Khánh Trung Đối tượng Quả (Cam)
Tổng diện tích (ha) 4,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 100
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/08/2018 Ngày hết hạn 28/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO