Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0040 Số điện thoại 0976605193
Tên cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Tân Cường Địa chỉ , Phú Cường, Tam Nông, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Tân Cường Đối tượng Lúa (Lúa)
Tổng diện tích (ha) 20 Sản lượng dự kiến(Tấn) 280
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 29/08/2018 Ngày hết hạn 28/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO